ដីលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារជិតបូរីពិភពថ្មីសំរោងអណ្តែត ផ្លូវហាណូយProperty Information


Reference ID : MLS5217

Selling Price : $275,130.00

Building Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Land Size : 1,019 sqm = (50 x 20.38)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 012 387 108

Property Type : Land

Listed on : 24 February 2018

Updated on : 24 February 2018

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction :

Views: 159

Address : Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh


ដីលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារជិតបូរីពិភពថ្មីសំរោងអណ្តែត ផ្លូវហាណូយ
* ទំហំ 50 m * 20.38 m ( 1019 m2) ប្លង់រឹង , ​មានផ្លូវ​ នឹង បង្គោលភ្លើង
* គោលបំណងទិញ : សម្រាប់ទុកចំណេញថ្ងៃក្រោយ , ចែកកូនចៅ , សង់ផ្ទះ
* អាសយដ្ឋាន : ភូមិ រោងចក្រ, សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ
* តម្លៃ: 270 ដុល្លារ / ម២ (ឬ សរុប 275,130 ដុល្លារ)
* ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 ( 24-h/week)
...................................................................
Land under market price Near Borey New world,
* Size 50 m * 20.38 m (1019 m2) Hard title, Road to pillar of fire
* Purchasing purpose: For future profit, distribute children, build a house
* Address: Factory village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Rousey keo
* Price: $ 270 / m 2 (or $ 275,130)
* Contact: 012 387 108 (24-h / week)

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-02-24 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ដីលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារជិតបូរីពិភពថ្មីសំរោងអណ្តែត ផ្លូវហាណូយ
* ទំហំ 50 m * 20.38 m ( 1019 m2) ប្លង់រឹង , ​មានផ្លូវ​ នឹង បង្គោលភ្លើង
* គោលបំណងទិញ : សម្រាប់ទុកចំណេញថ្ងៃក្រោយ , ចែកកូនចៅ , សង់ផ្ទះ
* អាសយដ្ឋាន : ភូមិ រោងចក្រ, សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ
* តម្លៃ: 270 ដុល្លារ / ម២ (ឬ សរុប 275,130 ដុល្លារ)
* ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 ( 24-h/week)
...................................................................
Land under market price Near Borey New world,
* Size 50 m * 20.38 m (1019 m2) Hard title, Road to pillar of fire
* Purchasing purpose: For future profit, distribute children, build a house
* Address: Factory village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Rousey keo
* Price: $ 270 / m 2 (or $ 275,130)
* Contact: 012 387 108 (24-h / week)

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

288

2299

65871

5.3G

7

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: