ដីលក់ប្រញាប់តំម្លៃក្រោមទីផ្សារ ( នៅទួលទំពូង១)Property Information


Reference ID : MLS5215

Selling Price : $475.00

Building Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Land Size : 375 sqm = (15 x 25)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 012 387 108

Property Type : Land

Listed on : 13 February 2018

Updated on : 13 February 2018

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction :

Views: 164

Address : Sangkat Tuol Tumpung I, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh


ដីលក់ប្រញាប់តំម្លៃក្រោមទីផ្សារ
* ទំហំដី : 15 m x 25 m ( 375 m2) ,
* ទំហំផ្លូវ : ​8m , ដីដែលមានឃ្លាំងស្រាប់អាចដាក់ជួលបាន, ប្លង់ទន់ ,មានអគ្គិសនីនិងទឹក: អាចប្រើប្រាស់បាន
* គោលបំណង : សម្រាប់ទិញទុកចំណេញ , ធ្វើជាឃ្លាំស្្តប់ឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួន
* តម្លៃ លក់ : 475000 ( ចរចារ)
* ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ ៤៧២ ក្រុម ៣ ភូមិ ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន
* ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 ( 24-h/week)
...................................................................................
Land for Urgent sale at Below market price
* Land size: 15 m x 25 m (375 m2),
* Road size: 8m, available land available, soft title, Electricity & water: available to use already
* Goal: buy a profit, to keep your personal belongings
* Sale price: 475000 (Negotiable)
* Street 472, Group 3, Village 1, Sangkat Toul Tum Poung I, Khan Chamkar Morn
* Contact: 012 387 108 (24-h / week)

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-02-13 Floor Plan : Available
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ដីលក់ប្រញាប់តំម្លៃក្រោមទីផ្សារ
* ទំហំដី : 15 m x 25 m ( 375 m2) ,
* ទំហំផ្លូវ : ​8m , ដីដែលមានឃ្លាំងស្រាប់អាចដាក់ជួលបាន, ប្លង់ទន់ ,មានអគ្គិសនីនិងទឹក: អាចប្រើប្រាស់បាន
* គោលបំណង : សម្រាប់ទិញទុកចំណេញ , ធ្វើជាឃ្លាំស្្តប់ឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួន
* តម្លៃ លក់ : 475000 ( ចរចារ)
* ទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវ ៤៧២ ក្រុម ៣ ភូមិ ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន
* ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 ( 24-h/week)
...................................................................................
Land for Urgent sale at Below market price
* Land size: 15 m x 25 m (375 m2),
* Road size: 8m, available land available, soft title, Electricity & water: available to use already
* Goal: buy a profit, to keep your personal belongings
* Sale price: 475000 (Negotiable)
* Street 472, Group 3, Village 1, Sangkat Toul Tum Poung I, Khan Chamkar Morn
* Contact: 012 387 108 (24-h / week)

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

314

1835

58547

5.2G

17

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: