ដីលក់ថ្មី $380/sqm នៅលើផ្ឡូវ60m (ផ្ឡូវសម្តេចតេជោ)Property Information


Reference ID : MLS5171

Selling Price : $380.00 / sqm

Building Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Land Size : 12,000 sqm = (60 x 200)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 012458706 / 015355123

Property Type : Land

Listed on : 24 October 2017

Updated on : 26 December 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction :

Views: 470

Address : Sangkat Dangkao, Khan Cheung Aek, Phnom Penh


ដីលក់ថ្មី ត្រឹមតែ $380/sqm!!!
ទំហំដី 6ហិកតា. ស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិ ក្បាលដីប្រវែង 106m
- ស្ថិតនៅលើផ្លូវ60m (ផ្លូវសម្តេចតេជោ)
- ត្រឹមតែ​ 10នាទី ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់!
- ទុលមុខដី របស់គម្រោងអនាគត របស់ជីបម៉ុង.
- ម្ចាស់ធានារត់ធ្វើប្លង់រឹងជូន និងចាក់ដីបំពេញ អោយម៉ាស្អាត!!!
ទូរស័ព្ទចរចារ៖ 015355123 / 012458706.

New Land For Sales!!! Price: $380 per sqm
Land Size: 6 Ha. on Road (Samdach Road, Jak Ang Re)
- Just 10 minutes from Kbal Thnol Bridge
- In front of Future Popular Project Company
- Owner guarantee to process pay Hard-title & Land Fulfill.
Tel: 012458706

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-10-24 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ដីលក់ថ្មី ត្រឹមតែ $380/sqm!!!
ទំហំដី 6ហិកតា. ស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិ ក្បាលដីប្រវែង 106m
- ស្ថិតនៅលើផ្លូវ60m (ផ្លូវសម្តេចតេជោ)
- ត្រឹមតែ​ 10នាទី ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់!
- ទុលមុខដី របស់គម្រោងអនាគត របស់ជីបម៉ុង.
- ម្ចាស់ធានារត់ធ្វើប្លង់រឹងជូន និងចាក់ដីបំពេញ អោយម៉ាស្អាត!!!
ទូរស័ព្ទចរចារ៖ 015355123 / 012458706.

New Land For Sales!!! Price: $380 per sqm
Land Size: 6 Ha. on Road (Samdach Road, Jak Ang Re)
- Just 10 minutes from Kbal Thnol Bridge
- In front of Future Popular Project Company
- Owner guarantee to process pay Hard-title & Land Fulfill.
Tel: 012458706


Other Properties From This Advertiser

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1655

2269

55794

3.7G

28

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: