ត្រូវការលក់ប្រញាប់!​ ផ្ទះផ្លូវព្រះមុនីវង្ស 1ជុង (4ជាន់)Property Information


Reference ID : MLS5199

Selling Price : $520,000.00

Rental Price : $1,500.00 / Month

Building Size : 76 sqm = (4 x 19)m

Land Size : 123 sqm = (4.1 x 30)m

Bedrooms : 6

Bathrooms : 6

Contact : 012 387 108

Property Type : House/Flat

Listed on : 20 December 2017

Updated on : 20 December 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 116

Address : Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh


ពេលដែលអ្នកគិតដល់ប្រភេទអាជីវកម្ម នោះអ្នកគិតដល់ទីតាំង នឹងលើដងផ្លូវមហាវិថីព្រះមុនី្នវង្សដែលពោពេញទៅដោយផ្ទះអាជីវកម្មនោះអ្នកពិតជាដឹងថាតម្លៃដីថ្លៃនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្មាន ពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ឈានមកដល់វិទ្យាល័យបឹងត្របែកងាកមកខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកនោះនឹងឃើញផ្ទះមួយជុងដែលទើបនឹងកែរថ្មីមានកម្ពស់បួនជាន់ ដី 4.1x30 (​ ១២៦ម)មានបន្ទប់គេង6 បន្ទប់ទឹក6 នៅពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលបើកទ្វារខាងមុខនោះអ្នកឃើញសភាពផ្ទះទើបជុសជុលថ្មីបើកភ្លើងខាងមុខឡៅតឿខ្ពស់ឈានឡើងជាន់ទីពីរខាងស្តាំដៃនឹងមានបន្ទប់ឡៅតឿធំមួយឡើងទៅជាន់ទីបីមានបន្ទប់ខាងស្តាំមួយខាងឆ្វេងមួយឡើងទៅជាន់ទីបួនឈានបើកទ្វារបន្ទប់ចូលមកមានអារម្មណ៏ហាក់បីដូចជាបន្ទប់មួយនេះជាcondo ,Apartment ដើរចូលមកខាងក្នុងវេរ៉ង់ដាខាងមុខមានខ្យល់អាកាសបក់មកយ៉ាងត្រជាក់ទេសភាពសួននៃវិទ្យាល័យបឹងត្របែកខាងមុខហើយនឹងឃើញcondoថ្មីៗជាច្រើនផ្ទះអាជីវកម្មទំហំធំវែងទើបតែជុសជុលថ្មិមួយនេះមានទីតំាងនៅលើផ្លូវមហាវិថីដែលមានតម្លៃដីថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានម្ចាស់សម្រេចចិត្តដាក់លក់យ៉ាងប្រញាប់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារក្នុងតម្លៃ520000$ជាតម្លៃទីផ្សារចរចារ

Bedrooms : 6 Bathrooms : 6 Living Room : 1
Kitchen : 1 Parking : 2 Dinning Room : 1
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-12-20 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ពេលដែលអ្នកគិតដល់ប្រភេទអាជីវកម្ម នោះអ្នកគិតដល់ទីតាំង នឹងលើដងផ្លូវមហាវិថីព្រះមុនី្នវង្សដែលពោពេញទៅដោយផ្ទះអាជីវកម្មនោះអ្នកពិតជាដឹងថាតម្លៃដីថ្លៃនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្មាន ពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ឈានមកដល់វិទ្យាល័យបឹងត្របែកងាកមកខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកនោះនឹងឃើញផ្ទះមួយជុងដែលទើបនឹងកែរថ្មីមានកម្ពស់បួនជាន់ ដី 4.1x30 (​ ១២៦ម)មានបន្ទប់គេង6 បន្ទប់ទឹក6 នៅពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលបើកទ្វារខាងមុខនោះអ្នកឃើញសភាពផ្ទះទើបជុសជុលថ្មីបើកភ្លើងខាងមុខឡៅតឿខ្ពស់ឈានឡើងជាន់ទីពីរខាងស្តាំដៃនឹងមានបន្ទប់ឡៅតឿធំមួយឡើងទៅជាន់ទីបីមានបន្ទប់ខាងស្តាំមួយខាងឆ្វេងមួយឡើងទៅជាន់ទីបួនឈានបើកទ្វារបន្ទប់ចូលមកមានអារម្មណ៏ហាក់បីដូចជាបន្ទប់មួយនេះជាcondo ,Apartment ដើរចូលមកខាងក្នុងវេរ៉ង់ដាខាងមុខមានខ្យល់អាកាសបក់មកយ៉ាងត្រជាក់ទេសភាពសួននៃវិទ្យាល័យបឹងត្របែកខាងមុខហើយនឹងឃើញcondoថ្មីៗជាច្រើនផ្ទះអាជីវកម្មទំហំធំវែងទើបតែជុសជុលថ្មិមួយនេះមានទីតំាងនៅលើផ្លូវមហាវិថីដែលមានតម្លៃដីថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានម្ចាស់សម្រេចចិត្តដាក់លក់យ៉ាងប្រញាប់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារក្នុងតម្លៃ520000$ជាតម្លៃទីផ្សារចរចារ

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1750

1405

48067

3.6G

42

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: