ផ្ទះដាក់លក់ក្នុង​តម្លៃទាប់ជាង់ទីផ្សារProperty Information


Reference ID : MLS5203

Selling Price : $128,000.00

Building Size : 66 sqm = (4.1 x 16)m

Land Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Bedrooms : 4

Bathrooms : 5

Contact : 012 387 108

Property Type : Borey

Listed on : 02 January 2018

Updated on : 02 January 2018

Floors : 2

Shape : 0m

Year Build : 2014

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 110

Address : Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh


ផ្ទះដាក់លក់ក្នុងបុរីពិភពថ្មី ផ្ទះធំទូលាយ
ទំហំផ្ទះ ៖ 4.10m x 16m, សល់ខាង​មុខ5m, សល់ខាងក្រោយ1.80m
ប្រភេទផ្ទះ ៖ E0,E1 (ផ្ទះលេខA39) បន្ទុប់គេង4, បន្ទុប់ទឹក5 (ប្លឹង រឹង) ថែម​ជូន​គ្រឿងសង្ហាររឹម
ទីតាំង ៖ ​បុរីពិភពថ្មី ក្បែរសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជិតអាស៊ីុអាគ្នេយ៏
តម្លៃ ៖ $128000 (ចរចារ)
☎️☎️ 012 387 108 ​​​​​​(​24-h/ week)
........................................................................................
*house for sale below market price
*house size 4.10 * 16 , behind 1.80 m, front 6 m, Type : E0, E1, number A39, bedrooms 4, bathrooms 5, ( Hard title) free more
Contact us 012 387 108 ( 24-h/ week)

Bedrooms : 4 Bathrooms : 5 Living Room : 1
Kitchen : 1 Parking : 1 Dinning Room : 1
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 1 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 2 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-01-02 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះដាក់លក់ក្នុងបុរីពិភពថ្មី ផ្ទះធំទូលាយ
ទំហំផ្ទះ ៖ 4.10m x 16m, សល់ខាង​មុខ5m, សល់ខាងក្រោយ1.80m
ប្រភេទផ្ទះ ៖ E0,E1 (ផ្ទះលេខA39) បន្ទុប់គេង4, បន្ទុប់ទឹក5 (ប្លឹង រឹង) ថែម​ជូន​គ្រឿងសង្ហាររឹម
ទីតាំង ៖ ​បុរីពិភពថ្មី ក្បែរសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជិតអាស៊ីុអាគ្នេយ៏
តម្លៃ ៖ $128000 (ចរចារ)
☎️☎️ 012 387 108 ​​​​​​(​24-h/ week)
........................................................................................
*house for sale below market price
*house size 4.10 * 16 , behind 1.80 m, front 6 m, Type : E0, E1, number A39, bedrooms 4, bathrooms 5, ( Hard title) free more
Contact us 012 387 108 ( 24-h/ week)

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1356

2330

44718

3.6G

34

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: