ផ្ទះប្រកបអាជីវកម្មពីល្វែងសំរាប់ជួលនៅបឹងកក់ :Property Information


Reference ID : MLS5210

Rental Price : $2,700.00 / Month

Building Size : 140 sqm = (8 x 17.5)m

Land Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Bedrooms : 13

Bathrooms : 10

Contact : 012 387 108

Property Type : House/Flat

Listed on : 18 January 2018

Updated on : 18 January 2018

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build : 2017

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 163

Address : Sangkat Boeng Kak I, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh


ទំហំដី: 8.4 m x 20m, ទំហំផ្ទះ: 8.0m x 17.5m ,មាន4ជាន់ និងឡៅតឿ , ជួលអាចប្រកប់អាជីវកម្មភ្លៀម,
- គោលបំណង: ធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) អាផាតមិន អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬស្នាក់នៅ។
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $2700/ខែ , ទំនាក់ទំនង: 012 387 108 l 012 383 108 ( 24-h/week)
............................................................................................
Shop-House for rent in Boeung Kak :
- The land size: 8.4 mx 20m, The house size: 8.0m x 17.5m, consists of 4 floors and mezzanine, Rental can run business,
- Goal: Microfinance Bank, Restaurant, Café, Showroom, Office, Other Serviced Apartment, or Residence.
- Address: Boeung Kak, Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
- Price: $ 2700 / month, Contact: 012 387 108 l 012 383 108 (24-h / week)

Bedrooms : 13 Bathrooms : 10 Living Room : 2
Kitchen : 2 Parking : 2 Dinning Room : 2
Balcony : 2 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-01-18 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ទំហំដី: 8.4 m x 20m, ទំហំផ្ទះ: 8.0m x 17.5m ,មាន4ជាន់ និងឡៅតឿ , ជួលអាចប្រកប់អាជីវកម្មភ្លៀម,
- គោលបំណង: ធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) អាផាតមិន អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬស្នាក់នៅ។
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $2700/ខែ , ទំនាក់ទំនង: 012 387 108 l 012 383 108 ( 24-h/week)
............................................................................................
Shop-House for rent in Boeung Kak :
- The land size: 8.4 mx 20m, The house size: 8.0m x 17.5m, consists of 4 floors and mezzanine, Rental can run business,
- Goal: Microfinance Bank, Restaurant, Café, Showroom, Office, Other Serviced Apartment, or Residence.
- Address: Boeung Kak, Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
- Price: $ 2700 / month, Contact: 012 387 108 l 012 383 108 (24-h / week)

The One park project,

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

282

1835

58515

5.2G

16

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: