ផ្ទះប្រកបអាជីវកម្ម (ប្លង់រឹង) លក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ (​សម្រាប់អ្នកចងទិញពិតប្រកដ)Property Information


Reference ID : MLS5195

Selling Price : $660,000.00

Building Size : 97 sqm = (0 x 0)m

Land Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Bedrooms : 5

Bathrooms : 4

Contact : 012387108

Property Type : House/Flat

Listed on : 11 December 2017

Updated on : 11 December 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 70

Address : Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh


ផ្ទះប្រកបអាជីវកម្ម (ប្លង់រឹង) លក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ (​សម្រាប់អ្នកចងទិញពិតប្រកដ)
- មានទំហំផ្ទះ: 5m x 18m (4ជាន់ និង ឡៅតឿ)
- បន្ទប់គេង 5, បន្ទប់ធ្វើការ 1, ផ្ទះបាយ 1, បន្ទប់ទឹក 4,
- គោលបំណង: អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) -
- សម្រាប់ហាងកែរសម្ភស្ស ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ និងរស់នៅ
អាស័យដ្ឋាន: # A.., ផ្លូវ សុភមង្គល, គំរោង ឡាសែន (ទីក្រុងកោះពេជ្រ)
តម្លៃ: $ 668000 (ចរចារ)
ទំនាក់ទំនង: 012 387 108 l 012 381 108
A shop house (hard title) sale BELOW market price
- house size of 5m x 18m (4 floors & mezanine (first floor height is 6.6m)
- bedrooms 5, working room 1, bathrooms 4,
Purpose: showroom, office, salon, restaurant, cafe, other business or for living.
Address: # A.., Road: Sopheak Mongkul (Primary road), Koh Pich, La Seine project
Selling price: $ 668000 (negotiable)
Contact 012 387 108 l 012 383 108

Bedrooms : 5 Bathrooms : 4 Living Room : 1
Kitchen : 1 Parking : 1 Dinning Room : 1
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-12-11 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះប្រកបអាជីវកម្ម (ប្លង់រឹង) លក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ (​សម្រាប់អ្នកចងទិញពិតប្រកដ)
- មានទំហំផ្ទះ: 5m x 18m (4ជាន់ និង ឡៅតឿ)
- បន្ទប់គេង 5, បន្ទប់ធ្វើការ 1, ផ្ទះបាយ 1, បន្ទប់ទឹក 4,
- គោលបំណង: អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) -
- សម្រាប់ហាងកែរសម្ភស្ស ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ និងរស់នៅ
អាស័យដ្ឋាន: # A.., ផ្លូវ សុភមង្គល, គំរោង ឡាសែន (ទីក្រុងកោះពេជ្រ)
តម្លៃ: $ 668000 (ចរចារ)
ទំនាក់ទំនង: 012 387 108 l 012 381 108
A shop house (hard title) sale BELOW market price
- house size of 5m x 18m (4 floors & mezanine (first floor height is 6.6m)
- bedrooms 5, working room 1, bathrooms 4,
Purpose: showroom, office, salon, restaurant, cafe, other business or for living.
Address: # A.., Road: Sopheak Mongkul (Primary road), Koh Pich, La Seine project
Selling price: $ 668000 (negotiable)
Contact 012 387 108 l 012 383 108

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1350

2330

44712

3.6G

28

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: