ផ្ទះលក់/ជួល ស្ថិតនៅផ្លូវត្រសក់ផ្អែម(៦៣)សង្កាត់បឹងកេងកង១Property Information


Reference ID : MLS5170

Selling Price : $950,000.00

Rental Price : $1,900.00 / Month

Building Size : 64 sqm = (4 x 16)m

Land Size : 175 sqm = (5 x 35)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 095987788

Property Type : House/Flat

Listed on : 09 October 2017

Updated on : 09 October 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction :

Views: 262

Address : Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh


ផ្ទះលក់/ជួល ស្ថិតនៅផ្លូវត្រសក់ផ្អែម(៦៣)សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ដី៥x៣៥ម៉ែត្រ, សាច់ផ្ទះ៤x១៦ម៉ែត្រ ក្នុងប្លង់រឹង១៧២ម៉ែត្រក្រឡា មាន៣បន្ទប់គេង និង៤បន្ទប់ទឹក កំពស់៣ជាន់ តំលៃជួល១,៩០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
តំលៃលក់៩៥០,០០០ដុល្លារ
លេខទំនាក់ទំនង 095 98 77 88 / 098 852 007
********បញ្ជាក់អាចលក់ទាំងពីរល្វែងជាប់គ្នាក៍បាន ដែលមានដីទំហំ១០x៣៥ម៉ែត្រ។
House for sale/Rent: location Sangkat Boeng keng kong១,khan chamkamon, pp.
Land size 5x35m,(172sqm in hart title deed), house size4x16m
have 3bedrooms, 4bathrooms,3Stories
Rental price:1,900$/month
Sale price:950,000$
Contact number: 095 98 77 88 / 098 852 007
Note: Can sale both flat together, Land Size 10x35m

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-10-09 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះលក់/ជួល ស្ថិតនៅផ្លូវត្រសក់ផ្អែម(៦៣)សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ដី៥x៣៥ម៉ែត្រ, សាច់ផ្ទះ៤x១៦ម៉ែត្រ ក្នុងប្លង់រឹង១៧២ម៉ែត្រក្រឡា មាន៣បន្ទប់គេង និង៤បន្ទប់ទឹក កំពស់៣ជាន់ តំលៃជួល១,៩០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
តំលៃលក់៩៥០,០០០ដុល្លារ
លេខទំនាក់ទំនង 095 98 77 88 / 098 852 007
********បញ្ជាក់អាចលក់ទាំងពីរល្វែងជាប់គ្នាក៍បាន ដែលមានដីទំហំ១០x៣៥ម៉ែត្រ។
House for sale/Rent: location Sangkat Boeng keng kong១,khan chamkamon, pp.
Land size 5x35m,(172sqm in hart title deed), house size4x16m
have 3bedrooms, 4bathrooms,3Stories
Rental price:1,900$/month
Sale price:950,000$
Contact number: 095 98 77 88 / 098 852 007
Note: Can sale both flat together, Land Size 10x35m

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1679

2269

55818

3.7G

37

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: