ផ្ទះសំរាប់លក់ - Shop House for Sale by OwnerProperty Information


Reference ID : MLS4990

Selling Price : $168,000.00

Building Size : 55 sqm = (55 x 0)m

Land Size : 55 sqm = (4 x 13.75)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 098 922 999

Property Type : House/Flat

Listed on : 09 February 2017

Updated on : 09 February 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction : Wood,Brick

Views: 790

Address : Sangkat Boeng Kak II, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh


ផ្ទះសំរាប់លក់
ផ្ទះលេខ​ ៥៦ ផ្លូវ​ ២៨៧ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក ទីតាំងល្អ​ចំងាយប្រហែល​ ៥០មែត្រពីផ្សារ​ ៧មករា។ ទំហំដី​: 4m x 13.6m ទំហំក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធ​ 55 មែត្រការ៉េ។

Shop House for Sale by Owner
#56, St. 287, Sangkat Boeung Kok 2, Khan Toul Kork, Good location about 50m from 7 Makara market.​​ Land size: 4m x 13.6m, Total area: 55sqm “based on Hard Tittle Deed”
សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង​: 017 993 799 | 098 922 999

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-02-09 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះសំរាប់លក់
ផ្ទះលេខ​ ៥៦ ផ្លូវ​ ២៨៧ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក ទីតាំងល្អ​ចំងាយប្រហែល​ ៥០មែត្រពីផ្សារ​ ៧មករា។ ទំហំដី​: 4m x 13.6m ទំហំក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធ​ 55 មែត្រការ៉េ។

Shop House for Sale by Owner
#56, St. 287, Sangkat Boeung Kok 2, Khan Toul Kork, Good location about 50m from 7 Makara market.​​ Land size: 4m x 13.6m, Total area: 55sqm “based on Hard Tittle Deed”
សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង​: 017 993 799 | 098 922 999

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1919

11510

51224

11634829

63

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: