ផ្ទះ វីឡា នឹង ដី ទំហំ 20* 25 ( 500 m2) លក់នៅបឹងកក់ ១​ (ទួល​គោក)Property Information


Reference ID : MLS5202

Selling Price : $900,000.00

Building Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Land Size : 500 sqm = (20 x 25)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 012 387 108

Property Type : Land

Listed on : 30 December 2017

Updated on : 30 December 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 110

Address : Sangkat Boeng Kak I, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh


ផ្ទះ វីឡា នឹង ដី ទំហំ 20* 25 ( 500 m2) លក់នៅបឹងកក់ ១​ (ទួល​គោក)
ដីដែលមានទំហំអាចសាង់សង​ជា ខុនដូរ, ​ភូមិគ្រឹះ​ សម្រាប់ស្នាក់នៅ​, ហាង , ការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួន,
ដាក់លក់តម្លៃ ​ទាប 1 800 $ / m2
ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 (24- h/week )
.........................................................................
Villa and Land size 20* 25 ( 500 m2) in Beoung kak 1 ( Toul kork)
land can build Condo , Biggest Villa. Big shop, owner office .
Selling below market price 1800 $ / m2
Contact Us 012 387 108 (24-h/ week)

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-12-30 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះ វីឡា នឹង ដី ទំហំ 20* 25 ( 500 m2) លក់នៅបឹងកក់ ១​ (ទួល​គោក)
ដីដែលមានទំហំអាចសាង់សង​ជា ខុនដូរ, ​ភូមិគ្រឹះ​ សម្រាប់ស្នាក់នៅ​, ហាង , ការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួន,
ដាក់លក់តម្លៃ ​ទាប 1 800 $ / m2
ទំនាក់ទំនង : 012 387 108 (24- h/week )
.........................................................................
Villa and Land size 20* 25 ( 500 m2) in Beoung kak 1 ( Toul kork)
land can build Condo , Biggest Villa. Big shop, owner office .
Selling below market price 1800 $ / m2
Contact Us 012 387 108 (24-h/ week)

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1733

1405

48050

3.6G

26

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: