វីឡាភ្លោះសំរាប់ជួល ឋិតនៅបុរីហ្រ្គែនជ្រោយចង្វារ / Villa Twin for Rent in Borey Grand Chroy ChangvaProperty Information


Reference ID : MLS5121

Rental Price : $1,200.00 / Month

Building Size : 72 sqm = (6 x 12)m

Land Size : 160 sqm = (8 x 20)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 095987788

Property Type : Villa

Listed on : 20 July 2017

Updated on : 20 July 2017

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build :

Construction :

Views: 456

Address : Sangkat Chrouy Changva, Khan Ruessei Keo, Phnom Penh


វីឡាភ្លោះសំរាប់ជួល ឋិតនៅបុរីហ្រ្គែនជ្រោយចង្វារ / Villa Twin for Rent in Borey Grand Chroy Changva
តម្លៃ ១២០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ / Price: $1,200/month
ទំហំដី ៨គុណ២០ម៉ែត្រ / Land size: 8 x 20 m
ទំហំផ្ទះ ៦គុណ១២ម៉ែត្រ / Building size: 6 x 12 m
បន្ទប់គេងមាន៤ និងបន្ទប់ទឹកមាន៥ រួមជាមួយសំភារះដូចជា គ្រែគេង៤ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៦គ្រឿង និងទូរទឹកកកមួយ / It has 4 Bedrooms and 5 Bathrooms, including some materials such as 4 beds, 6 air-cons and a refrigerator.
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ / Contact Number: 095 98 77 88 / 016 980 966

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 0 Parking : 0 Dinning Room : 0
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2017-07-20 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

វីឡាភ្លោះសំរាប់ជួល ឋិតនៅបុរីហ្រ្គែនជ្រោយចង្វារ / Villa Twin for Rent in Borey Grand Chroy Changva
តម្លៃ ១២០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ / Price: $1,200/month
ទំហំដី ៨គុណ២០ម៉ែត្រ / Land size: 8 x 20 m
ទំហំផ្ទះ ៦គុណ១២ម៉ែត្រ / Building size: 6 x 12 m
បន្ទប់គេងមាន៤ និងបន្ទប់ទឹកមាន៥ រួមជាមួយសំភារះដូចជា គ្រែគេង៤ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៦គ្រឿង និងទូរទឹកកកមួយ / It has 4 Bedrooms and 5 Bathrooms, including some materials such as 4 beds, 6 air-cons and a refrigerator.
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ / Contact Number: 095 98 77 88 / 016 980 966

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1367

2330

44729

3.6G

45

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: