ហ្សបហោស៍ប្រភេទ C លក់បន្ទាន់ នៅបុរី ជីបម៉ុងលេន គម្រោងផាក់លេនសែនសុខProperty Information


Reference ID : MLS5235

Selling Price : $270,000.00

Building Size : 99 sqm = (4.3 x 23)m

Land Size : 68 sqm = (4.2 x 16.3)m

Bedrooms : 5

Bathrooms : 6

Contact : 012 387 108

Property Type : Business

Listed on : 09 May 2018

Updated on : 09 May 2018

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build : 2017

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 22

Address : Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh


ហ្សបហោស៍ប្រភេទ C លក់បន្ទាន់ នៅបុរី ជីបម៉ុងលេន គម្រោងផាក់លេនសែនសុខ
ផ្ទះទំហំ: 4.2m x 16m, ដីទំហំ: 4.2m x 22m, ជាន់: 3,
បន្ទប់គេង:5, បន្ទប់ទឹក: 6, កន្លែងទទួលភ្ញៀវ:1, ផ្ទះបាយ: 1, កន្លែងចតរថយន្ត: 1 (នៅលើផ្លូវធំ)​
តម្លៃតែ: 270,000 (ទាបជាងទីផ្សារ) , ទំនាក់ទំនង: 012 387 108

................................
Shop house for sale at the Chip mung land
house size 4.2 x 13 , land size 4.2 x 23 , 3 floorss,
have bedrooms 5, Bathroom 6, Living room 1, Parking 1,
It on the main street
price 270,000 $ ( good price markro and Aeon 2 area )
Contact me 012 387 108 . bora.fortuna@gmail.com

Bedrooms : 5 Bathrooms : 6 Living Room : 1
Kitchen : 1 Parking : 1 Dinning Room : 1
Balcony : 1 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-05-09 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ហ្សបហោស៍ប្រភេទ C លក់បន្ទាន់ នៅបុរី ជីបម៉ុងលេន គម្រោងផាក់លេនសែនសុខ
ផ្ទះទំហំ: 4.2m x 16m, ដីទំហំ: 4.2m x 22m, ជាន់: 3,
បន្ទប់គេង:5, បន្ទប់ទឹក: 6, កន្លែងទទួលភ្ញៀវ:1, ផ្ទះបាយ: 1, កន្លែងចតរថយន្ត: 1 (នៅលើផ្លូវធំ)​
តម្លៃតែ: 270,000 (ទាបជាងទីផ្សារ) , ទំនាក់ទំនង: 012 387 108

................................
Shop house for sale at the Chip mung land
house size 4.2 x 13 , land size 4.2 x 23 , 3 floorss,
have bedrooms 5, Bathroom 6, Living room 1, Parking 1,
It on the main street
price 270,000 $ ( good price markro and Aeon 2 area )
Contact me 012 387 108 . bora.fortuna@gmail.com

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

429

1835

58662

5.2G

18

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: