ហ្សបហោស៍ ប្រភេទ 4 ជាន់ជួលក្នុងបឹងកក់តម្លៃទាបជាងគេProperty Information


Reference ID : MLS5236

Rental Price : $1,000.00 / Month

Building Size : 84 sqm = (4.2 x 20)m

Land Size : 67 sqm = (4.2 x 16)m

Bedrooms : 7

Bathrooms : 4

Contact : 012 387 108

Property Type : House/Flat

Listed on : 11 May 2018

Updated on : 11 May 2018

Floors : 0

Shape : 0m

Year Build : 2018

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 19

Address : Sangkat Boeng Kak I, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh


ហ្សបហោស៍ ប្រភេទ 4 ជាន់ ជួល បន្ទាន់ នៅ The Centric ផ្ទះទំហំ: 4.1m x 16 m, ដីទំហំ: 4.2m x 20 m, ជាន់: 4, បន្ទប់គេង:7, បន្ទប់ទឹក: 4, កន្លែងទទួលភ្ញៀវ:1, ផ្ទះបាយ: 1, កន្លែងចតរថយន្ត: 1 ផ្ទះ​ស្អាត់ សាកសម សរាប់បើក ការិយាល័យ ឬ ស្នាក់នៅ លេខផ្ទះ និង ផ្លូវមានហុងសុ៍យល្អ
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $1000/ខែ (ទាបជាងទីផ្សារ)
- ទំនាក់ទំនង ​012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
....................................................................................
Commercial flat houses in Boeung Kok for rent:
- Land size: 4.0m x 17.5m, house size: 4.0m x 16m
- Has 4 floors & mezzanine,
- Purpose: bank, micro finance, restaurant, cafe, showroom, office, apartment, other business or for living.
- Address: Boeung Kok, Sangkat Sras Chok, Khan Daun Penh, P. Penh
- Price: $1000 /month
- Contact: 012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)

Bedrooms : 7 Bathrooms : 4 Living Room : 1
Kitchen : 1 Parking : 1 Dinning Room : 1
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 0 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-05-11 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ហ្សបហោស៍ ប្រភេទ 4 ជាន់ ជួល បន្ទាន់ នៅ The Centric ផ្ទះទំហំ: 4.1m x 16 m, ដីទំហំ: 4.2m x 20 m, ជាន់: 4, បន្ទប់គេង:7, បន្ទប់ទឹក: 4, កន្លែងទទួលភ្ញៀវ:1, ផ្ទះបាយ: 1, កន្លែងចតរថយន្ត: 1 ផ្ទះ​ស្អាត់ សាកសម សរាប់បើក ការិយាល័យ ឬ ស្នាក់នៅ លេខផ្ទះ និង ផ្លូវមានហុងសុ៍យល្អ
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $1000/ខែ (ទាបជាងទីផ្សារ)
- ទំនាក់ទំនង ​012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
....................................................................................
Commercial flat houses in Boeung Kok for rent:
- Land size: 4.0m x 17.5m, house size: 4.0m x 16m
- Has 4 floors & mezzanine,
- Purpose: bank, micro finance, restaurant, cafe, showroom, office, apartment, other business or for living.
- Address: Boeung Kok, Sangkat Sras Chok, Khan Daun Penh, P. Penh
- Price: $1000 /month
- Contact: 012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)

The one park project and Resident 90 project. it is one of the good location for run office and some business.

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

426

1835

58659

5.2G

20

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: